Hallo ngày mới^^°

Đống hạc trên bàn làm việc.

Girl destiny.
Vẽ bút chì trên giấy draf

Girl destiny.

Vẽ bút chì trên giấy draf

Clothes d.i.y.
May xấu í ẹ, đường chỉ lung tung, lại không ủi cho hoàn thiện. Nói chung là 1 sán phẩm thất bại, nhưng lên hình lại lừa tình. He he =)) Clothes d.i.y.
May xấu í ẹ, đường chỉ lung tung, lại không ủi cho hoàn thiện. Nói chung là 1 sán phẩm thất bại, nhưng lên hình lại lừa tình. He he =))

Clothes d.i.y.

May xấu í ẹ, đường chỉ lung tung, lại không ủi cho hoàn thiện. Nói chung là 1 sán phẩm thất bại, nhưng lên hình lại lừa tình. He he =))

Fan Art
BIGBANG chibi

Fan Art

BIGBANG chibi

Túi tự làm = Công tình gãy 2 cây kim máy may + hy sinh 1 dây thắt lưng + mồ hôi đổ như mưa giữa trưa Sài Gòn nắng gắt Túi tự làm = Công tình gãy 2 cây kim máy may + hy sinh 1 dây thắt lưng + mồ hôi đổ như mưa giữa trưa Sài Gòn nắng gắt Túi tự làm = Công tình gãy 2 cây kim máy may + hy sinh 1 dây thắt lưng + mồ hôi đổ như mưa giữa trưa Sài Gòn nắng gắt

Túi tự làm = Công tình gãy 2 cây kim máy may + hy sinh 1 dây thắt lưng + mồ hôi đổ như mưa giữa trưa Sài Gòn nắng gắt

Demo bài tốt nghiệp “Búp bê cổ tích” của tôi. Demo bài tốt nghiệp “Búp bê cổ tích” của tôi. Demo bài tốt nghiệp “Búp bê cổ tích” của tôi.

Demo bài tốt nghiệp “Búp bê cổ tích” của tôi.

Búp bê, 

đã cũ,

khuôn mặt nàng nhuốm bẩn bụi thời gian.

  1. Camera: Canon PowerShot G5
  2. Aperture: f/2
  3. Exposure: 1/3th
  4. Focal Length: 34mm